2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later
2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later

2006 – Het dorpsplein, 5 jaar later

Wie ‘Het dorpsplein’ zag, zal zich zeker met nieuwsgierigheid afvragen hoe het leven van de pleinbewoners er vijf jaar later uitziet. Al de personages komen terug aan bod. Wie ‘Het dorpsplein’ niet zag, wordt in een proloog op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen die zich vijf jaar geleden op het dorpsplein afspeelden. Joske en Joseeke zijn bijna vijf jaar getrouwd. Joske helpt Toon in de slagerij. Joseeke steekt een handje toe in het café. Naar buiten toe is er tussen de families geen vuiltje aan de lucht. Maar het besef van hun wederzijdse ontrouw schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen tussen de ouderparen. Ook het jonge gezin lijdt hieronder. Het betert er zeker niet op als Joske gecharmeerd geraakt door Trieneke, het nichtje van Katrien. Uit wanhoop zoekt Joseeke troost bij Feelke, het jong facteurke. Zal de geschiedenis zich herhalen en hebben beide jongelui een aardje naar hun vaartje? Of gebeurt er toch iets onverwacht waardoor het jonge huwelijk zal standhouden?

Details

Leave a Reply

Your email address will not be published.